joi, 26 ianuarie 2017

Workshop februarie 2017 "Actualizare sistem control intern cf OSGG 400/2015"

Consultanti specializati in domeniul administratie publica/educational/medical – implementare sistem control intern conform OSGG 400/2015 / Ordin 200/2016. ADVICE Consulting Group

MANAGEMENTUL RISCURILOR – consideratii si principii
Conceptul de risc, riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc
Strategiile de risc: acceptarea sau tolerarea şi cultura adversă riscurilor / toleranţa la risc, monitorizarea permanenta a riscului si revizuirea riscurilor, transferarea sau externalizarea riscului si tratarea sau atenuarea riscurilor prin stabilirea măsurilor de control şi a persoanelor responsabile cu implementarea
Aspecte generale privind organizarea şi gestionarea managementului riscurilor la nivelul entităţilor
Etapele procesului de gestionare a riscurilor: identificarea, evaluarea, controlul, analiza şi raportarea riscurilor
Registrul de riscuri, stabilirea structurii acestuia şi a modului de completare –
Abordarea managementului riscurilor la nivelul întregii organizaţii (ERM)
Metodologia de elaborare si actualizare a Registrului riscurilor:
 – constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (EGR)
 – organizarea şi funcţionarea EGR
 – elaborarea documentelor privind gestionarea riscurilor şi arhivarea acestora
 – monitorizarea și raportarea performanței
Procedura de elaborare şi actualizare a Registrului riscurilor
Contextul organizatoric
Documente elaborate
– Decizie interna pentru numirea responsabilului cu riscurile şi a înlocuitorului acestuia
– limitele de toleranţă la risc
– seturi de activitati pentru identificarea şi evaluarea riscurilor, tip de răspuns la risc şi masuri de control, pentru implementarea şi monitorizarea masurilor de control, pentru revizuirea şi raportarea situaţiei riscurilor
Desemnarea:
– responsabilului cu riscurile
– echipei de gestionare a riscurilor
– persoanelor responsabile cu implementarea măsurilor de control
– conducătorului compartimentului
– Comisiei de monitorizare, coordonare si raportare a implementării SCM
– secretariatului Comisiei de monitorizare
– conducătorului entităţii.
FORMULARE
– Formular nr. 1. Alerta la risc
– Formular nr. 2. Proces verbal al şedinţelor EGR
– Formular nr. 3. Planul pentru implementarea măsurilor de control


EVALUAREA STADIULUI IMPLEMENTĂRII SCM, în conf. cu OSGG nr.400/2015
–  Analiza celor 16 standarde de control intern ale SCM
–  Modul de elaborare a documentelor este următorul:
 – Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării SCM, semestrială, până la data de 25.07.2015, conform Anexei 3, Capitolul I;
 – Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a SCM, la sfârșitul anului, conform Anexei 4.1;
 – Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării, la sfârșitul anului, conform Anexei 4.2.;
 – Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării anuală,conform Anexei 3, Capitolul II;
 – Raportul asupra sistemului de control intern/managerial, la data de 31.12.2015, conform Anexei 4.3, care conține 7 declarații;

joi, 16 iulie 2015

Consultanta implementare cerinte standarde control intern OSGG 400/2015 si OSGG 200/2016


Necesitatea implementarii Sistemului de Control Managerial din cadrul entitatilor publice, in conformitate cu OSGG 400/2015 privind Codul controlului intern si OSGG 200/2016:

-Responsabilitatea reorganizarii sistemului de management financiar si control intern;
-Constituirea grupului de lucru si elaborarea programului de implementare a SCM;
-Rezultatele implementarii SCM, Registrele riscurilor si procedurile operationale de lucru.ETAPELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A SCM, în conf. cu OSGG nr.400/2015/  OSGG 200/2016
 1. Stabilirea obiectivelor generale şi specifice ale entităţilor publice
 2. Stabilirea activităţilor şi acţiunilor / operaţiilor pentru realizarea obiectivelor specifice
 3. Stabilirea indicatorilor de rezultat şi de performanţă pe activităţile şi pe obiectivele specifice entităţii şi descrierea arhitecturii sistemului de control intern / managerial al entităţii
 4. Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor
 Elaborarea REGISTRULUI RISCURILOR – RR pe compartimente
 5. Stabilirea modalităţilor de dezvoltare a sistemului de control managerial
 6. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informaţii şi a proceselor
 7. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfăşurării activităţilor şi acţiunilor
 8. Autoevaluarea realizării obiectivelor şi îmbunătăţirea sistemului de monitorizare
 9. Elaborarea procedurilor operaţionale. Prezentarea unor modele de PROCEDURI OPERAŢIONALE
 10. Elaborarea Programului de pregătire profesională în domeniul sistemului de control intern / managerial

EVALUAREA STADIULUI IMPLEMENTĂRII SCM, în conf. cu OSGG nr.400/2015 / OSGG 200/2016
–  Analiza celor 16 standarde de control intern ale SCM
–  Modul de elaborare a documentelor este următorul:
 – Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării SCM, semestrială, până la data de 25.07.2015, conform Anexei 3, Capitolul I;
 – Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a SCM, la sfârșitul anului, conform Anexei 4.1;
 – Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării, la sfârșitul anului, conform Anexei 4.2.;
 – Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării anuală,conform Anexei 3, Capitolul II;
 – Raportul asupra sistemului de control intern/managerial, la data de 31.12.2015, conform Anexei 4.3, care conține 7 declarații;
ADVICE CONSULTING GROUP
Firma de consultanta cu capital romanesc cu o experienta de peste 10 ani, va pune la dispozitie solutii complete pe linia documentarii / implementarii / actualizarii de documentatii management public / educational / medical, implementare standarde de control intern in institutii publice conform OSGG 400/2015 si OSGG 200/2016, proceduri operationale CEAC/ARACIP, manuale de proceduri, control intern, consultanta  accesare fonduri nerambursabile, consultanta management medical si acreditare ANMCS/CONAS / RENAR spitale,  consultanta management standarde ISO in conformitate cu ultimile directive europene.

Date de contact
Birouri – Bucuresti, Bacau si Suceava

Contact
Tel/Fax: 031.7107107/ 0751.124542 / 0770.555468
E-mail: consultanta.strategica@gmail.com
consultantastrategica.wordpress.com / adviceconsulting.wordpress.comjoi, 12 aprilie 2012

Apeleaza la serviciile unui consultant in management in domeniul managementului medical si acreditare spitale ANMCS/CONAS in anul 2017. Fa diferenta si ia-ne in echipa!


Consultanta in vederea acreditarii spitalelor conform standardelor ANMCS/CONAS in anul 2017
Va informam ca toate spitalele din Romania, incepand cu luna iulie 2011, s-au inscris oficial in procesul de acreditare, prin depunerea la ANMCS/CONAS a unei cereri in acest sens. Avand in vedere decizia nr. 363/21.07.2010 si Decizia nr. 364/21.07.2010, referitoare la acreditarea spitalelor conform art.204, din Legea 95/2006, privind reforma in sistemul sanitar, “Daca in termen de 1 an de la infiintarea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, spitalele finantate in conditiile art. 188, alin.(1) nu au inceput procesul de acreditare sau de reacreditare, vor pierde dreptul de a mai fi finantate din aceste fonduri”, spitalele vor fi inscrise in procesul de acreditare in urma publicarii Formularului-tip de cerere de acreditare. In termen de 30 de zile de la depunerea cererii de acreditare, echipa de evaluatori stabilita de CONAS incepe la sediul spitalului, evaluarea indicatorilor interesanti.

Cadrul legislativ:
1. Ordin nr. 972 Ministerul Sanatatii din 28 iunie 2010 pentru aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor
2. Hotarare nr. 1203 din 07/102009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

3. Hotarare nr. 1.148 din 18 septembrie 2008, privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
4. Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma in domeniul sanatatii

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) este o instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, care funcţionează în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru.
ANMCS se ocupă cu acreditarea unităţilor sanitare, acestea fiind stabilite cu consultarea Ministerului Sănătătii. Ca unităţi sanitare sunt definite, potrivit HG 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, entităţile cu sau fără personalitate juridică al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenţei medicale, la orice nivel al acesteia: asistenţă medicală primară/medicină de familie, asistenţă medicală ambulatorie, asistenţă medicală spitalicească, indiferent de forma de proprietate. Acreditarea se acordă pe o perioadă de 5 ani, după care respectiva unitate trebuie sa se reacrediteze.
Scopul ANMCS constă în asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, prin standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare


Procesul de acreditare ANMCS/CONAS al unei unitati medicale spitalicesti de stat sau private este cu adevarat o provocare pentru managementul medical si administrativ al unei organizatii vizate de evaluatori. Modificarile legislative sau metodologice de evaluare conform standardelor ANMCS/CONAS si suita de liste si indicatori de performanta pot deveni cu adevarat ecuatii cu prea multe necunoscute pentru o echipa manageriala sau comisie care are, in fapt, alte sarcini curente sau statutare.
Proiectul este in general dus intr-un termen relativ lung (6-12 luni) pana la 50-75% din documentare si implementare de echipa proprie, de nucleul de calitate sau comisia desemnata, insa, de cele mai multe ori, devine imperios necesar un sprijin extern specializat, o echipa multidisciplinara care actioneaza coordonat si eficient, dar mai ales ofera garantii, termenele in general fiind scurte si presante. 

Consultantii ADVICE va ajuta sa depasiti toate obstacolele din momentul in care sunt cooptati alaturi de echipa de implementare a standardelor ANMCS/CONAS existente la nivelul unei unitati medicale programate la evaluare.
Argumentele vin din experienta celor peste 15 ani de implementari in cele mai relevante domenii, cele peste 120 de proiecte implementate sau in curs, peste 15 spitale acreditate cu peste 90 puncte in ultimele 18 luni, istoricul relevant de certificari si audituri in domeniul calitatii serviciilor medicale si sisteme integrate de management.
In unele cazuri, echipa ADVICE poate fi inclusiv o solutie de ultim moment, un al doilea ochi impartial (uneori al treilea, chiar) aruncat peste documentatia pregatita in vederea evaluarii ANMCS/CONAS, un audit-diagnostic eficient realizat pe ultima suta de metri, o simulare in timp real a procesului ce urmeaza sa testeze capacitatea spitalului de a se conforma standardelor europene.
Recomandarea noastra – asigurati-va ca aveti cu adevarat cea mai buna versiune de documentatie implementata, chiar si in ceasul al 12-lea.
Succes!

ADVICE Consulting Group
Firma de consultanta cu capital romanesc, de peste 10 ani si-a stabilit ca obiective principale satisfacerea unei game largi de nevoi ale clientilor in domeniul serviciilor de consultanta in management, indiferent ca vorbim de organizatii mari si institutii de stat sau de clienti IMM , prin oferirea de solutii cu impact real in directia documentarii de sisteme de management al informatiilor si al riscurilor, sisteme de control managerial intern in cadrul institutiilor publice, consultanta ISO, acreditare ANMCS/CONAS spitale, in conformitate cu ultimile directive europene in domeniul standardelor de acreditare comunitare si al standardelor ISO.
Actor regional cu birouri in Bucuresti, Bacau si Suceava, cu peste 150 de institutii publice, organizatii de stat si private asistate, va oferim solutii cu impact real in consultanta management, consultanta administratie publica, OSGG nr. 400/2015, Ordin 400 2015, OSGG 200/2016, proceduri control intern, control intern, control managerial, acreditare spitale, acreditare ANMCS/CONAS, consultanta spitale, consultanta medicala, consultanta management medical.

Contact
Tel/Fax: 031.7107107/ 0751.124542 
E-mail: consultanta.strategica@gmail.com
consultantastrategica.wordpress.com / adviceconsulting.wordpress.com